117,2078

Upis u prvu godinu akademske 2016/2017. godine

Upis studenata na sve fakultete Univerziteta Singidunum je u toku. Sve informacije se mogu dobiti u studentskom servisu tel: 011/3094-094 ili mejlom na studije@singidunum.ac.rs.

 

Za on-line prijavu i više informacija posetite: upis.singidunum.ac.rs.

 

Kandidati mogu izvršiti upis na prvu godinu studija na fakultetima Univerziteta Singidunum:

 • u Beogradu, ul. Danijelova 32, radnim danima od 8 do 16 časova u Studentskom servisu,
 • u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 4a, radnim danima od 9 do 17 časova u Studentskoj službi,
 • u Nišu, ul. Nikole Pašića 28, radnim danima od 8 do 14 časova u Studentskoj službi.

 

Za upis je potrebno dostaviti:

 • Diplomu i svedočanstva sva 4 razreda srednje škole (original ili overene fotokopije)
 • Dve slike 3.5 x 4.5 cm
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija)
 • Dokaz o uplati školarine (minimalno 10%)
 • Dokaz o uplati upisnog materijala (10 EUR)
 • Dokaz o uplati osiguranja (300 din)
 • Za kandidate koji su srednju školu završili u inostranstvu – rešenje o nostrifikaciji diplome od strane Ministarstva prosvete ili potvrda da je dokumentacija predata na razmatranje + fotokopija diplome srednje škole
 • Za kandidate strane državljane - potvrda o uplaćenom zdravstvenom osiguranju u R. Srbiji
 • Za vukovce - overena kopija Vukove diplome 

 

Zvaničan kurs evra za tekući mesec možete pogledati na linku singidunum.ac.rs/kurs.
Tekući račun za sve uplate: 265-1780310001129-52
Poziv na broj: Vaš jedinstveni matični broj (JMBG)

Student, indeks

Univerzitet Singidunum © 2023