117,2078

Svečani prijemi brucoša u akademskoj 2018/2019. godini

Nastava za studente 1. godine svih fakulteta integrisanog Univerziteta Singidunum počinje u ponedeljak, 1. oktobra 2018. godine.

Raspored svečanih prijema brucoša je sledeći:

 

Nova zgrada Univerziteta Singidunum u Kumodraškaoj ulici broj 261 (novi naziv ulice je Bulevar Peka Dapčevića bb) - preko puta naselja Stepa Stepanović - autobuske linije 25, 25P i 39 - stanica preduzeće Izolacija.

  • 10.00 - Poslovni fakultet u Beogradu (poslovna ekonomija, računovodstvo i revizija, upravljanje ljdskim resursima, marketing i menadžment, finansije i bankarstvo) - sala 047

  • 10.30 - Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment (turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane) - sala 046

  • 11.00 - Fakultet za informatiku i računarstvo (informacione tehnologije, informatika i računarstvo) - sala 005

  • 11.30 - Tehnički fakultet (softversko i informaciono inženjerstvo, Software and Data Engineering) - sala 109

 

Zgrada Univerziteta Singidunum u Danijelovoj ulici broj 32 - autobuske linije 18, 25. 25P i 39 - stanica Ljubićka Univerzitet Singidunum:

  • 12.00 - Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu (menadžment u sportu, fizičko vaspitanje) - sala A11

  • 12.30 - Studijski program Anglistika - sala A12

 

Nakon Svečanih prijema će se obaviti podela udžbenika za prvi semestar prve godine.

Svečani prijemi brucoša u kademskoj 2018/2019 godini - 1

Nastava za studente 2, 3. i 4. godine svih fakulteta integrisanog Univerziteta Singidunum počinje takođe u ponedeljak, 1. oktobra 2018. godine prema rasporedima koji će biti objavljeni na sajtovima fakulteta.

Univerzitet Singidunum © 2023