117,0490

Svečani prijem nove generacije studenata

Na Univerzitetu Singidunum upriličen je svečani prijem nove generacije studenata, koji će u akademskoj 2017/2018. godini pohađati prvu godinu studija.

Svecani prijem brucosa 1

Bruucoše su pozdravili prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta Singidunum, prof. dr Mladen Veinović, rektor, prof. dr Slobodan Unković, emeritus, dekani, prodekani, rukovodioci studijskih programa, kao i predstavnici Studentskog parlamenta i studenti stipendisti.

Svecani prijem brucosa 2

Svečanim prijemima prisustvovali su studenti prve godine Poslovnog fakulteta u Beogradu, Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment, Fakulteta za informatiku i računarstvo, Tehničkog fakulteta, Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu, kao i studijskog programa Anglistika.

Svecani prijem brucosa 3

Svečanim prijemom brucoša otpočela je i nova akademska godina u Centrima Univerziteta Singidunum u Nišu i Novom Sadu. Brucoše su pozdravili prof. dr Zora Konjović, direktor Centra Novi Sad, prof. dr Bratislav Milovanović, direktor Centra Niš, profesori, asistenti i studenti.


Fotografije sa svečanih prijema brucoša možete pogledati na zvaničnoj facebook stranici Univerziteta Singidunum.

Univerzitet Singidunum © 2024