117,2078

Svečana dodela Uverenja o akreditaciji za period 2013. do 2018. godine

Na svečanoj sednici Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta u Palati Srbija 26.12.2014. godine Univerzitetu Singidunum je svečano uručeno novo Uverenje o akreditaciji, koje se odnosi na period od 2013. do 2018. godine. Tom prilikom su dodeljena uverenja o akreditaciji 10 univerziteta u Srbiji (od postojećih 19) koji su ispunili uslove iz ponovne akreditacije. Ovom prilikom je izvršeno rangiranje univerziteta na osnovu broja akreditovanih mesta, a Univerzitet Singidunum je rangiran na peto mesto (posle 4 državna univerziteta).

Univerzitet Singidunum je prvi privatni integrisani univerzitet u Srbiji koji je akreditovan na osnovu Zakona o visokom obrazovanju. Akreditovani su studijski programi u tri naučna polja (društveno-humanističko, prirodno-matematičko i tehničko-tehnološko), na sva tri nivoa studija (osnovne, master i doktorske studije), za izvođenje nastave na srpskom i engleskom jeziku. Pored toga, akreditovani su centri Univerziteta u Nišu i Novom Sadu.

 

Uverenje o Akreditaciji 2013-2018

Univerzitet Singidunum © 2023