117,1015

Studirajte i diplomirajte u Americi uz pomoć Univerziteta Singidunum

Univerzitet Singidunum je uspostavio saradnju sa Univerzitetom Herzing iz Sjedinjenih Američkih Država. 

Reč je o obliku saradnje po modelu 3+1, što bi podrazumevalo da tri godine studirate na Univerzitetu Singidunum (na engleskom jeziku) a da završnu, četvrtu godinu studija provedete u Americi, na Univerzitetu Herzing. 

Dobijate samo jednu diplomu – diplomu Herzinga. 

Ovaj oblik saradnje važi samo za studijske programe poslovne ekonomije i informatike i računarstva..Univerzitet Singidunum upisivaće studente koji će se školovati po predočenom modelu od akademske 2016/2017 godine.

Ove školske godine, Univerzitet Singidunum nudi studentima treće godine (bez obzira da li se studije realizuju na srpskom ili engleskom jeziku) mogućnost da studije nastave u Americi. Studentska služba izdaje uverenje o položenim ispitima, to se šalje na Herzing i od njih se dobija potvrda o ispitima koji  se priznaju ( većina ispita položenih na Univerzitetu Singidunum se priznaje na Herzingu) i koji su to ispiti koje ćete polagati u četvrtoj godini na Herzingu. Ukoliko trenutno ne studirate na engleskom jeziku, potrebno je da svoje jezičke kompetencije testirate bilo negde eksterno (IELTS, TOEFL, Cambridge exams), ili da to uradite pri Centru za strane jezike Univerziteta Singidunum.

Herzing University

Univerzitet Herzing ima široku paletu studijskih programa koji se realizuju u 12 kampusa širom Sjedinjenih Država. Za naše studente u ponudi su kampusi u Madisonu i Atlanti. Smeštaj u kampusu je obavezan.

Rok za konkurisanje na četvrtu godinu, tj. upis na zimski semestar u Herzingu je 21. jul 2016. godine.  Prijavljivanje je elektronskim putem, a službe Herzinga šalju neophodna dokumenta za vizu.

Prednost ovog programa i njegova konkurentnost na tržištu jeste u tipu vize koju student dobija – reč je o F1 vizi koja dozvoljava legalan boravak u Americi godinu dana nakon diplomiranja.  Tokom te godine, zainteresovani studenti idu na plaćenu praksu (optimum paid internship), rade u struci u nekoj od kompanija sa kojom Herzing ima zaključen ugovor o saradnji.

Takođe, naši studenti će imati mogućnost nastavka studija na Herzingu na nekom od master studijskih programa koji se realizuju na ovom Univerzitetu.

Svi zainteresovani studenti mogu se javiti koleginici Mariji Đurđević na mail mdjurdjevic@singidunum.ac.rs, Kancelarija za međunarodnu saradnju 011-3093209. 

Univerzitet Singidunum © 2024