117,1117

Studentska razmena - Varna, Bugarska

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum objavljuje konkurs za dve studentske mobilnosti u trajanju od po 4 meseca na Varna Univerzitetu za menadžment u gradu Varna u Bugarskoj.

Stipendija pokriva putne troškove u iznosu od 275 evra kao i troškove boravka u iznosu od 750 evra mesečno (ukupno 3275 evra).

Varna

Položeni ispiti i ECTS bodovi će se priznati studentima na Univerzitetu Singidunum, prema unapred sačinjenom Sporazumu o učenju (Learning Agreement).

Stipendija je namenjena stuidentima osnovnih studija Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment i realizovaće se u letnjem semestru akademske 2017/2018 godine.

Iskustvo jedne od naših studentkinja koja je boravila na razmeni na VUM-u možete pročitati ovde.

Zainteresovani kandidati treba da pošalju prepis ocena, CV i motivaciono pismo na internationaloffice|mmnkk|singidunum.ac.rs najkasnije do 15. oktobra 2017. godine.

Univerzitet Singidunum © 2024