117,1777

Stručnjak za ljudske resurse kao zanimanje budućnosti

Predstavnice međunarodne kompanije ManpowerGroup su u utorak, 10. maja 2016. godine, održale predavanje na Univerzitetu Singidunum o značaju i perspektivnosti usavršavanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Ana Santovac i Ana Mijatović su tom prilikom predstavile aktivnosti kompanije ManpowerGroup i sa prisutnima razgovarale o razlozima zbog kojih vole da rade svoj posao. Nakon predavanja razvila  se zanimljiva diskusija među učesnicima.

Stručnjak za ljudske resurse - slika 1

Sa predstavništvima u preko 80 zemalja širom sveta, ManpowerGroup predstavlja globalnog lidera u oblasti privremenog i stalnog zapošljavanja, obezbeđujući organizacijama svih veličina kontinuirana kadrovska rešenja kako bi se poboljšala njihova poslovna spremnost i konkurentnost. ManpowerGroup posluje u Srbiji od 2008. godine i pomaže kompanijima da upravljaju promenljivim potrebama za talentima na tržištu rada, u vremenu kada pristup adekvatnim kadrovima predstavlja jaku konkurentnu prednost. 

Stručnjak za ljudske resurse - slika 2

Na Univerzitetu Singidunum postoji poseban modul Upravljanje njudskim resursima u okviru Poslovnog fakulteta u Beogradu. 

Stručnjak za ljudske resurse - slika 3

Ljudski resursi predstavljaju najvažniju poslovnu kariku u efektivnom upravljanju ljudima i procesima na savremenom tržištu rada.

Svaka kompanija danas ima Odeljenje za ljudske resurse, u kome rade diplomirani ekonomisti za ovu oblast. Menadžer ljudskih resursa jedno je od 5 najplaćenijih zanimanja na svetu po Forbsovoj listi.

Ljudski resursi obuhvataju širok spektar poslova od profilisanja kandidata za zapošljavanje do treninga i razvoja zaposlenih, u kojima se mogu pronaći mladi različitih interesovanja i obrazovanja.

Upis na modul Upravljanje ljudskim resursima, studentima omogućava otkrivanje pravih metoda izbora najboljih kandidata za posao, njihovog razvoja, motivacije i nagrađivanja.

Studenti nakon diplomiranja na modulu Upravljanje ljudskim resursima na Poslovnom fakultetu mogu da rade u službi za ljudske resurse, u HR agencijama, kao i u kompanijama za HR konsalting.

Univerzitet Singidunum © 2023