117,2078

Konačan spisak nagrađenih studenata

Na osnovu Pravilnika o nagradama studenata Univerziteta Singidunum Komisija za dodelu nagrada sačinila je konačni spisak studenata kojima se na osnovu kriterijuma odobravaju nagrade u vidu popusta na školarinu.

 

Studenti bi trebalo da se jave u Studentski servis ( Danijelova 32) kako bi preuzeli Odluku na osnovu koje se upisuju u narednu godinu studija. 

 

Nagrađeni studenti se za sva dodatna pitanja mogu obratiti na mail pobradovic|mmnkk|singidunum.ac.rs  

Univerzitet Singidunum © 2023