117,2078

Odbrana doktorske disertacije

Dana 30.06.2010.godine u 18:00 časova, na Univerzitetu Singidunum, Danijelova 32, u svečanoj sali A 11 na I spratu,  mr Nemanja Stanišić braniće doktorsku disertaciju pod nazivom ''Koncept vrednosti za akcionare i mogućnosti primene odgovarajućih metodoloških rešenja na tržištu kapitala u Srbiji'' pred Komisijom u sastavu:Prof.dr Zoran Petrović, predsednik
Prof.dr Radojko Lukić, član
Prof.dr Zoran Jeremić, mentor i član
Univerzitet Singidunum © 2023