117,0490

Odbrana doktorske disertacije - Mr Tijana Radojević i Mr Sandra Mašić

Dana 30.09.2009.godine u 17:00 časova, na Univerzitetu Singidunum, Danijelova 32, u svečanoj sali S 32 na trećem spratu,  mr Tijana Radojević braniće doktorsku disertaciju pod nazivom ''Uticaj elektronskog bankarstva na ponudu finansijskih servisa u Srbiji'' pred Komisijom u sastavu:

Prof.dr Mladen Veinović, predsednik
Doc.dr Zoran Jović, član
Prof.dr Budimir Stakić, mentor i član

Odbrane doktorskih disertacija su javnog karaktera.

Dana 30.09.2009.godine u 11:00 časova, na Univerzitetu Singidunum, Danijelova 32, u svečanoj sali S 32 na trećem spratu,  mr Sandra Mašić braniće doktorsku disertaciju pod nazivom ''Merdžeri i akvizicije u evropskom bankarstvu'' pred Komisijom u sastavu:

Prof.dr Zoran Jeremić, predsednik
Prof.dr Milutin Ćirović, član
Prof.dr Milovan Stanišić, mentor i član
 
Odbrane doktorskih disertacija su javnog karaktera.


Univerzitet Singidunum © 2024