117,1777

Odbrana doktorske disertacije

Dana 30.06.2009.godine u 17:00 časova, na Univerzitetu Singidunum, Danijelova 32, u S 32 na trećem spratu,  mr Dragan Marković braniće doktorsku disertaciju pod nazivom ''Dizajn i implementacija tehnike kombinovanog pretraživanja teksta i slike u multimodalnim elektronskim poslovnim dokumentima'' pred Komisijom u sastavu:Prof.dr Milan Milosavljević, predsednik
Prof.dr Branko Kovačević, član
Prof.dr Ranko Popović, mentor i član
 
Odbrane doktorskih disertacija su javnog karaktera.
Univerzitet Singidunum © 2023