117,2078

Odbrana doktorske disertacije

Dana 16.06.2009.godine u 17:00 časova, na Univerzitetu Singidunum, Danijelova 32, u S 32 na trećem spratu,  mr Dragica Janković braniće doktorsku disertaciju pod nazivom ''Razvoj privatnog zdravstvenog osiguranja kao doprinos reformi sistema zdravstvenog osiguranja u Srbiji'' pred Komisijom u sastavu:Prof.dr Zoran Jeremić, predsednik
Prof.dr Hasan Hanić, član
Prof.dr Ratko Vujović, mentor i član
 
Odbrane doktorskih disertacija su javnog karaktera.
Univerzitet Singidunum © 2023