117,0490

Magistarski i master radovi

Magistarski radovi koji će od 02.02.'09.god. biti izloženi u biblioteci Univerziteta Singidunum, na uvid javnosti:
1. Vladimir Mladenović -''Monetarna politika Narodne banke Srbije''
2. Ivan Barać- ''Standard IEEE 802.11- bezbednost, propusti i tehnike zaštite


Master radovi koji će od 02.02.'09. biti izloženi u biblioteci Univerziteta Singidunum, na uvid javnosti:
 
1. Ivan Pantelić-''Projekat informacionog sistema za provajdere''
2. Bogdan Brkić-''Root sertifikaciono telo(Root CA)Vlade Republike Srpske
3. Budimir Kovačević -''Harmonizacija bankarske regulative Srbije sa međunarodnim standardima''
4. Marko Renovica-''Savremeni trendovi u prodaji osiguranja života''
5. Miroslav Ninković-''Inovacije i održiva konkurentska prednost''
6. Mladen Opačić-''Informacione tehnologije i konkurentska prednost''
7. Marija Jašović-''Evropski sistem centralnih banaka i evropske integracije
8. Tomić Predrag-''Bezbednost računarskih sistema u odnosu na zlonameran softver''
9. Branislav Obradović-''Implementacija ERP-a uz primenu bezbednosnih ISO standarda''
10.Aleksandar Joksić-''Biznis plan i njegova primena u preduzeću City rent a car''

 

Univerzitet Singidunum © 2024