117,2078

Odbrana doktorske disertacije

Dana 21.05.2008.godine u 17,00 časova u svečanoj sali zgrade Rektorata magistar Vlado Simeunović braniće doktorsku disertaciju pod nazivom
„Predviđanje otkrivanja krivičnih djela metodama data mininga“ pred Komisijom u sastavu:Prof. dr Milovan Stanišić - predsednik
Prof. dr Mladen Veinović - član
Dr Zoran Banjac, viši naučni saradnik - član
Prof. dr Milan Milosavljević - mentor i član

 Odbrana doktorske disertacije je javnog karaktera
Univerzitet Singidunum © 2023