117,2078

Univerzitet Singidunum na Open World USA

U okviru programa Otvoreni svet, jedine inicijative za razvoj mladih lidera podržane od strane Američkog kongresa, doc. dr Saša Adamović i mr Marina Savković su kao predstavnici Univerziteta Singidunum boravili u desetodnevnoj studijskoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama.  

Program je u Srbiji organizovan od strane Američkog saveta za međunarodnu saradnju i američke ambasade, a tema posete je bila vezana za visoko obrazovanje i zapošljavanje mladih.  Posle dvodnevnog boravka u Vašingtonu, sa grupom predstavnika akademske zajednice iz Srbije  koleginica Marina Savković se uputila u Tenesi, gde je tokom pet radnih dana i intenzivnih sastanaka na lokalnim visoko obrazovnim institucijama imala priliku da predstavi Univerzitet Singidunum, ali i da stekne uvid u najbolje prakse obrazovanja i unapređenja zapošljivosti mladih u uslovima ekonomske krize.

Studijski boravak je protekao veoma uspešno, a planiran je nastavak saradnje sa posećenim institucijama, Američkim savetom za međunarodno obrazovanje i američkom ambasadom kroz konkretne projekte i inicijative vezane temu posete.

U periodu od 30. aprila do 12. maja 2014. godine, doc. dr Saša Adamović sa Univerziteta Singidunum, Fakulteta za informatiku i računarstvo u Beogradu, odabran je kao jedan od predstavnika Srbije na programu razmene stručnjaka sa USA - Open World.  Program Otvoreni svet osnovan je 1999. godine od strane Kongresa SAD (http://www.openworld.gov).

Ovaj program je namenjen mlađim javnim, politickim liderima ali i predstavnicima akademske zajednice. U okviru ovog programa formirana je grupa od šest predstavnika fakulteta tehničkih nauka iz Srbije, koja je predstavljala našu zemlju u SAD, na programu: "Razvoj tehnologija u cilju kreiranja novih radnih mesta". Jedan od delegata u ovoj grupi bio je i kolega Saša Adamović sa Univerziteta Singidunum.

Univerzitet Singidunum © 2023