117,0490

Međunarodna nedelja u Frankfurtu

Prof. dr Jovan Popesku je na poziv University of Applied Sciences Frankfurt, učestvovao u radu VII međunarodne nedelje koja je održana od 5. do 9. maja 2014. U obimnim i raznovrsnim aktivnostima učestvovalo je 23 nastavnika iz 12 evropskih i vanevropskih zemalja.

Prof. Popesku je održao dva predavanja na temu ’’Role of airline companies and touroperators for the development of tourist destinations  - Serbia’’, učestvovao u radu simpozijuma ’’Međunarodna nedelja – Quo vadis’’ kao i u aktivnostima povodom ’’Međunarodnog dana’’ u okviru kojeg su predstavljeni svi univerziteti i visoke škole čiji su profesori održali predavanja.

Prof. Popesku je imao poseban sastanak sa prof. dr Swenom Schneiderom, dekanom Poslovnog i pravnog fakulteta, koji je izrazio zainteresovanost za saradnju između University of applied sciences i Univerziteta Singidunum, posebno na razmeni studenata, o čemu će poslati zvaničnu inicijativu.  

Univerzitet Singidunum © 2024