117,1777

Odbrana doktorske disertacije

Dana 22.03.2008.godine u 10,00 časova u svečanoj sali zgrade Rektorata, Danijelova 29, magistar Saša Kristić braniće doktorsku disertaciju pod nazivom „Sistem finansijskog izravnjavanja jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji“ pred Komisijom u sastavu:prof. dr Budimir Stakić, predsednik
doc.  dr Marko Ivaniš, član
prof. dr Slobodan Barać, član i mentor

Doktorska disertacija je dostupna javnosti i nalazi se u biblioteci Univerziteta.
Univerzitet Singidunum © 2023