117,2078

Odbrana master rada

Student Marina Rodić, broj indeksa 93/2006 pristupiće odbrani master rada "Devizni kurs i valutni rizik" dana 07. marta 2008. u 17,00 časova u S-32 pred komisijom u sastavu:
Prof. dr Miroljub Hadžić - predsednik komisije i mentor
Prof. dr Slobodan Barać, član komisije
Prof. dr Budimir Stakić - član komisije
 
Master rad je dostupan javnosti i nalazi se u biblioteci Univerziteta.Odbrana je javnog karaktera.
Univerzitet Singidunum © 2023