117,1777

Izborni predmeti u letnjem semestru školske 2013/2014. godine


Izborni predmeti u letnjem semestru će se birati preko naloga e-student u periodu od 03.03. - 24.03.2014. godine.

Studentima koji u navedenom periodu ne odaberu izborne predmete, sistem će ih automatski dodeliti.

Naknadna promena izbornog predmeta iznosi 30 evra u dinarskoj protivvrednosti prema kursu objavljenom na sajtu Univerziteta.

Univerzitet Singidunum © 2023