117,2078

Stručna praksa WordPress za Tehničku školu "23. maj" Pančevo


Maturanti Tehničke škole "23. maj" iz Pančeva prisustvovali su, zajedno sa svojim profesorima i direktorkom škole, stručnoj praksi - WordPress.

Dvodnevnu praktičnu nastavu, čiji je cilj da se učenici upoznaju sa WordPress platformom za izradu Internet prezentacija, organizovali su profesori, asistenti i studenti demonstratori Fakulteta za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum. Teme prakse bile su: Predstavljanje WordPress-a i instalacija na lokalnom serveru, Ažuriranje sadržaja na Web sajtu, Savremeni trendovi u izradi Web sajtova i Internet prezentacija, Web hosting provajderi i odabir odgovarajućeg hosting plana.Nakon uspešno realizovanog kursa učenicima su dodeljeni sertifikati. 


Univerzitet Singidunum © 2023