117,0490

Odbrana doktorske disertacije

Dana 26.12.2007.godine u 18,30 časova u učionici S-32, na III spratu, magistar Silvana Đurašević braniće doktorsku disertaciju pod nazivom "Savremene koncepcije prodaje u poslovanju organizatora putovanja" pred Komisijom u sastavu:prof. dr Krunoslav Čačić, predsednik,
prof. dr Slobodan Unković, član ujedno i mentor,
prof. dr Ognjen Bakić, član


Referat o oceni doktorske disertacije kao i doktorska disertacija nalaze se u biblioteci Univerziteta
Univerzitet Singidunum © 2024