117,0490

Seminar „Poslovanje banaka i privrede u uslovima svetske krize"


Institut Univerziteta Singidunum organizuje dvodnevni stručni seminar pod nazivom „Poslovanje banaka i privrede u uslovima svetske krize”, 15. i 16. novembra 2013. godine.

 
Seminar je namenjen studentima završnih godina studija Univerziteta Singidunum.

Svim studentima IV godine integrisanog Univerziteta, sa prosečnom ocenom iznad 9,50  je omogućeno besplatno pohađanje seminara. Spisak nagrađenih studenata je u prilogu.


Polaznici seminara dobijaju materijal na CD-u, a po završetku seminara polažu test provere znanja nakog čega im se izdaje sertifikat Instituta Univerziteta Singidunum koji se upisuje u dodatak diplomi.


Preuzmite Plan i program seminara
Preuzmite Spisak nagrađenih studenata

Univerzitet Singidunum © 2024