117,0490

Studenti Univerziteta Singidunum na Konferenciji EIAT


EIAT konferencija, centralni edukativni događaj u turizmu Jugoistočne Evrope, postala je globalno prepoznatljiv brend i neizostavni događaj za stručnjake iz oblasti turizma, hotelijerstva, ekonomije i menadžmenta. Ovogodišnja konferencija je održana u Beogradu, u periodu od 11. do 13. oktobra 2013. godine u hotelu Hyatt Regency Beograd.Na EIAT-u je učestvovalo oko 300 delegata iz 12 zemalja i preko 100 studenata sa 12 fakulteta iz Srbije, Crne Gore, Hvratske, Slovenije, Makedonije, Bugarske, Slovačke.Studenti su imali priliku da slušaju najkvalitetnija predavanja o održivom razvoju, biodiverzitetu i ekoturizmu koji je predstavljao tematiku konferencije. Moderni trendovi razvoja, kongresni turizam i investicije, kao i menadžment destinacije samo su neke od tema koje  su obeležile ovogodišnji EIAT. Predavači su bili najbolji evropski profesori i najuspešniji menadžeri iz oblasti turizma, hotelijerstva i kongresne industrije.

Univerzitet Singidunum su predstavljali studenti Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment: Dušan Borovčanin, Dejana Uskoković, Marko Ognjanović, Sonja Oklobdžija, Anja Jeftović, Ana Teofilović, Aleksandra Dedijer i Ana Nikodijević, kao i profesori i asistenti prof. dr  Slobodan Unković, prof. dr Radmila Živković, Predrag Obradović i Miroslav Knežević.


Poslednjeg dana konferencije organizovano je takmičenje za studente, koji su bili raspoređeni u ekipe sa kolegama sa svih fakulteta učesnika EIATa. Zadatak je bio da se osmisle potpuno novi proizvodi ili usluge na turističkom tržištu.  Cilj takmičenja je bio da se za kratko vreme studenti sa svih fakulteta dogovore oko ideje, osmisle novi proizvod, naprave prezentaciju i izlože ideju na engleskom jeziku.  Posebno su se istakle ekipe u kojima su bili studenti Ekonomskog fakulteta iz Beograda, Veleučilišta u Karlovcu, Turistike Portorož i Univerziteta Singidunum - Dušan Borovčanin i Sonja Oklobdžija.


Univerzitet Singidunum © 2024