117,1015

Akreditacija centra Novi Sad

Univerzitet Singidunum je 2008. godine akreditovan za pet studijskih programa u sedištu, a zatim je 2010. godine dobio akreditaciju za izvođenje tri studijska programa na daljinu – DLS studije.Na osnovu prethodno dobijenih akreditacija, a u skladu sa zakonom, Univerzitet Singidunum je podneo zahtev za pretvaranje DLS Centra Novi Sad u Centar Novi Sad- visokoškolska jedinica bez svojstva pravnog lica van sedišta ustanove.

Komisija za akreditaciju je 19.9.2013. godine posetila je Centar Novi Sad, a zvanično Rešenje o akreditaciji očekuje se u zakonskom roku.

Univerzitet Singidunum © 2024