117,1777

Krediti za studiranje Jubmes banke a.d. Beograd

Jubmes banka a.d. Beograd po izuzetno konkurentnim uslovima na tržištu, odobrava potrošačke kredite za finansiranje školarine studentima Univerziteta Singidunum, a uslovi su sledeći:
 • Iznos kredita : prema kreditnoj sposobnosti korisnika kredita;
 • Osnov odobravanja: bez učešća i depozita;
 • Rok vraćanja: do 36 meseci;
 • Kamatna stopa: 20 % godišnje ( fiksna kamatna stopa do kraja otplate kredita );
 • Naknada za obradu kreditnog zahteva: 2 % jednokratno od iznosa kredita;
 • Način korišćenja kredita: prenos novčanih sredstava na tekući račun fakulteta;
 • Otplata kredita: mesečna, u jednakim anuitetima;
 • Obezbeđenje kredita:
  • Za korisnike kredita do 300.000,00 RSD:
   • Administrativna zabrana
   • Dve blanko menice sa klauzulom „bez protesta“
  • Za ostale korisnike kredita:
   • Administrativna zabrana
   • Blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog  kreditno sposobnog žiranta
   • Dve blanko sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ potpisane od strane korisnika kredita
Univerzitet Singidunum © 2023