117,0490

Unapređenje Singimail usluge na Office365 platformu


Od 4. septembra 2013.
 Microsoft će unaprediti paket usluga za Office365 čime će se studentima pružiti veće mogućnosti korišćenja Singimail naloga.

Tokom perioda nadogradnje koja će se obaviti 3. septembra 2013. možete očekivati sledeće:

  • Ako koristite neki od mail klijenata za preuzimanje elektronske pošte (Outlook Express, Outlook, Thunderbird, …) u trenutku kada vaš Singimail nalog bude nadograđen, od vas će biti zatraženo da zatvorite i ponovo otvorite vaš mail klijent.
  • Ako u trenutku nadogradnje budete proveravali svoju elektronsku poštu putem Outlook Web App-a, od vas će biti zatraženo da se izlogujete i ponovo ulogujete na Singimail nalog.
  • Ako ste vaš Singimail nalog delegirali nekom drugom nalogu (Gmail, Hotmail, Yahoo!mail,…), može doći do kratkog prekida u prosleđivanju elektronske pošte.


Nakon unapređenja paketa usluga primetićete neke trenutne promene:


Studenti koji su prethodno koristili Singimail nalog pre ponovnog pristupanja moraju obrisati istoriju pretraživača koji koriste.


Mozilla Firefox
– History – Clear Resent History – Time range to clear, iz padajućeg menija odaberite Everything – Details, označite polja pored Cookies, Cache i Active Logins – Clear Now.


Google Chrome
– Settings - Show advanced settings – Clear browsing data - Obliterate the following items from, iz padajućeg menija odaberite The Begining of Time – Označite polja pored  Delete cookies and other site and plug-in data i Empty the cache – Clear Browsing data.


Internet Explorer
– Internet options – U okviru taba Generala pronađite sekciju Browsing History i kliknite na dugme Delete – Označite polja pored Temporary Internet Files and Website Files i Cookies and Website Data.


Način pristupanja servisu je izmenjen i pristup putem portala
https://www.outlook.com više nije moguć. Studenti će ubuduće svojim nalozima pristupati putem adresa https://portal.microsoftonline.com, https://mail.office365.com ili https://www.outlook.com/singimail.rs.


Vaša elektronska pošta i podaci su ostali nepromenjeni.

Korisnička imena su ostala ista ime.prezime.godinaupisa@singimail.rs (npr. marko.markovic.13@singimail.rs), lozinke su takođe ostale iste za studente koji su dosad koristili ovaj servis, odnosno ako studenti dosad nisu pristupali svom Singimail nalogu, inicijalna lozinka je JMBG studenta.


Za sve moguće probleme prilikom pristupanja Singimail nalogu, možete se obratiti Računarskom centru Univerziteta Singidunum na erc@singidunum.ac.rs.

Univerzitet Singidunum © 2024