117,0490

Akreditacija centra Novi Sad


Univerzitet Singidunum je 2008. godine akreditovan za pet studijskih programa u sedištu, a zatim 2010. godine dobio je akreditaciju za izvođenje tri studijska programa na daljinu – DLS studije.


Na osnovu prethodno dobijenih akreditacija, a u skladu sa zakonom, Univerzitet Singidunum je u fazi pretvaranja DLS Centra Novi Sad u Centar Novi Sad- visokoškolska jedinica bez svojstva pravnog lica van sedišta ustanove.
Univerzitet Singidunum © 2024