117,1777

Singidunum Journal of Applied Sciences - M52

Prema najnovijoj kategorizaciji naučnih časopisa koja se može videti na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, naučni časopis čiji je izdavač Univerzitet Singidunum - Singidunum Journal of Applied Sciences je napredovao i svrstan je u kategoriju M52.Spisak kategorizacije časopisa za 2013. godinu možete pogledati na sledećem linku.
Univerzitet Singidunum © 2023