117,1015

Preminuo prof. dr Milorad Unković


U petak 12. jula 2013. godine, preminuo je prof. dr Milorad Unković, redovni profesor Univerziteta Singidunum u penziji.
Profesor Milorad Unković, rođen je u Nevesinju 19. jula 1945. godine. Završio je Ekonomski fakultet u Beogradu sa prosečnom ocenom 9.53, gde je magistrirao i doktorirao, a doktorska teza je nosila naziv: "Međunarodno kretanje kapitala i položaj Jugoslavije".

 U svojoj bogatoj radnoj karijeri obavljao je i poslove:
- generalnog direktora firme za spoljnu trgovinu i turizam IFTA Beograd, vlasništvo Jugobanke Beograd
- ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom u SRJ
- predsednika Skupštine Grada Beograda i predsednika Izvršnog saveta Skupštine Grada Beograda
- generalnog direktora spoljnotrgovinske firme Rudnap Beograd
- naučnog istraživača Instituta za spoljnutrgovinu Beograd
- profesora na Univerzitetu Sinergija u Bijeljini

Od 2009. do 2012. godine bio je prorektor za nastavu Univerziteta Singidunum

Napisao je 31 knjigu iz uže oblasti međunarodne ekonomije, spoljne trgovine i spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja i oko 100 članaka, prikaza i intervjua.

Profesor Milorad Unković biće upamćen kao veliki poznavalac struke, dobar profesor i cenjen kolega.


Univerzitet Singidunum © 2024