117,2078

Overa letnjeg semestra

Overa semestra na Univerzitetu Singidunum vršiće se prema sledećem rasporedu:
  • I godina i II godina            03.06.2013. – 07.06.2013.
  • III godina i IV godina       10.06.2013. – 14.06.2013.

Overa semestra za sve fakultete integrisanog Univerziteta, vršiće se u Amfiteatru A-03 u prizemlju, Danijelova 32, od 10:00 do 18:00 časova.

Uslov za overu semestra jeste izmiren deo školarine prema ugovoru o studiranju koji je student potpisao prilikom upisa u tekuću školsku godinu.
Univerzitet Singidunum © 2023