117,1777

G-din Andrea Simoncelli, direktor Delta Generali Osiguranja na Univerzitetu

Dana 08.04.2013. godine gospodin Andrea Simoncelli, predsednik i generalni direktor Delta Generali Osiguranja, posetio je Univerzitet Singidunum.U razgovoru sa rektorom Univerziteta prof. dr Milovanom Stanišićem i prof. dr Slobodanom Unkovićem, gospodin Simoncelli je najpre izrazio zadovoljstvo što ima mogućnost da u Srbiji rukovodi kompanijom koja zapošljava 2500 ljudi, među kojima je veliki broj visokokvalifikovanog i sposobanog kadra koji je plod odličnog obrazovnog sistema u Srbiji.

Takođe, izrazio je zadovoljstvo da se danas nalazi na Univerzitetu Singidunum koji ima dobru reputaciju. Učesnici u razgovoru složili su se da postoji zajednički interes za potpisivanje Sporazuma o saradnji u raznim oblastima, kao što je organizovanje stručne prakse za studente treće i četvrte godine koji su se opredelili za oblast osiguranja. Pored toga, kroz prezentaciju karakterističnih slučajeva studenti Univerziteta Singidunum imaće priliku da se upoznaju sa poslovnom politikom ove poznate osiguravajuće kompanije.

Generalni direktor gospodin Andrea Simoncelli predložio je da ova kompanija godišnje stipendira do šest studenata koji su pokazali dobre rezultate u dosadašnjem studiranju, a istovremeno su relativno lošijeg materijalnog stanja. U pitanju su studenti treće i četvrte godine integrisanih fakulteta Univerziteta Singidunum. Razgovaralo se i o drugim oblicima moguće saradnje koji će biti precizirani u Sporazumu koji će uskoro biti i potpisan.


Univerzitet Singidunum © 2023