117,2078

Univerzitet Singidunum na Konferenciji internih revizora Srbije

U četvrtak 21. i petak 22. marta 2013. godine u hotelu Metropol se održava Druga konferencija internih revizora Srbije pod nazivom "Interna revizija u odbrani korporativnog upravljanja".Dvodnevni profesionalno-stručni događaj ima za cilj da promoviše i doprinese razvoju interne revizije u našoj zemlji. Učesnicima su predstavljeni najbolji primeri profesionalne prakse, aktuelni pravci razvoja profesije na globalnom nivou, a organizatori skupa, Udruženje internih revizora Srbije,  ovim događajem jača ulogu interne revizije u poboljšanju poslovanja, podizanju efikasnosti  i  unapređenju  korporativnog    upravljanja.

Prvog dana konferencije dr Zoran Petrović, profesor Univerziteta Singidunum održao je predavanje na temu "Kreativno računovodstvo i prevare u finansijskim izveštajima". Univerzitet Singidunum, koji je ujedno i partner Udruženja internih revizora Srbije, na konferenciji predstavljaju i prof. dr Kosana Vićentijević, prof. dr Goranka Knežević, asistent Danka Stefanović, master, kao i najbolji studenti računovodstva i revizije sa Poslovnog fakulteta, koji su deo tima organizatora konferencije.


Univerzitet Singidunum © 2023