117,1015

Takmičenje za studente Univerziteta Singidunum

Studentski parlament Univerziteta Singidunum zajedno sa menadžmentom Univerziteta organizuje takmičenje u osmišljavanju novog slogana, izrade reklame ili idejnog rešenja za novi prospekt Univerziteta.Konkurs je otvoren do 20. marta 2013. godine, nakon čega će biti organizovano glasanje na Facebook strani Univerziteta Singidunum. Pobednički slogan će biti zvanični slogan Univerziteta, pobednička reklama će se emitovati na televiziji, dok će se pobednički prospekt  štampati.

Reklama ne sme biti duža od 29 sekundi. Studenti se mogu takmičiti u sve tri kategorije ili za jednu. Svaki student je samostalno odgovoran za svoj rad, u slučaju kopiranja i korišćenja tuđih autorskih prava. Uvredljivi sadržaji neće biti uzeti u obzir.

Studenti radove mogu poslati na email adresu illi u inbox Facebook strane Studentskog parlamenta.

Univerzitet Singidunum © 2024