117,0490

Potrošački krediti za plaćanje školarine


U saradnji sa Univerzitetom Singidunum, Banca Intesa je pripremila posebne kreditne uslove koji studentimaomogućavaju da plate školarinu na jednostavan način.
Dokument sa ponudom možete preuzeti sa ovog linka.
Univerzitet Singidunum © 2024