117,1015

Završni radovi na novoj zgradi Univerziteta Singidunum

Nova zgrada Univerziteta Singidunum u Kumodraškoj 261, koja treba da objedini nastavno-obrazovne procese i stvori bolje uslove za dalje unapređenje kvaliteta kako samog Univerziteta tako i obrazovnog sistema u Srbiji, ovih dana biće kompletno zavšena.
Ulaz na donji nivo

Parking 1
Parking 2

 

Investicija u novu zgradu prestavlja dokaz opredeljenosti Univerziteta da ulaže u kvalitet na svim nivoima, kako bi svojim studentima omogućila što bolje uslove rada, koji zajedno sa savremenim metodama rada i savremenim nastavnim sredstvima treba da ih pripreme za uspešnu budućnost.

 

Hodnici donji nivo

Amfiteatar

Služba


Nova savremena poslovna zgrada koncipirana je kao moderan univerzitetski objekat, projektovan u skladu sa najsavremenijim trendovima u visokom obrazovanju, poštujući najviše globalne ekološke standarde. Ovo opredeljenje je odraz odgovornog odnosa kako prema zajednici tako i prema studentima, a sve u cilju stvaranja trajne vrednosti koja će doprineti održivom razvoju celokupnog društva.
Nova zgrada  ima ukupno 5021m2 od toga:
  • 2317 kvadratnih metara za amfiteatre, slušaonice i elektronske učionice, gde će biti ukupno oko 2500 mesta za studente u amfiteatrima i slušaonicama i 180 mesta u elektronskim učionicama.
  • 580 kvadratnih metara za prostorije namenjene nastavnom osoblju i administraciji.
  • 2124 kvadratna metra namenjena studentima, nastavnom osoblju i zaposlenima, gde se između ostalog nalaze i kuhinja i restoran, sa menzom za studente.

 

Slušaonica S14

Elektronska učionica E1 - za 61 računar

Elektronska učionica E2 - za 121 računar

Amfiteatar A11


Univerzitet Singidunum raspolaže sa još:
  • 703 kvadratna metra poslovnog prostora u Danijelovoj 29, Rektorat Univerziteta Singidunum.
  • 6604 kvadratna metra u Danijelovoj 32
  • 2020 kvadratnih metara u Ulici Dušana Popovića 7, na Zvezdari, gde se nalazi Centar za jezike, sa 884 mesta za studente.


Univerzitet Singidunum © 2024