117,1777

Univerzitet Singidunum u Evropskom Savetu za Poslovnu edukaciju

Univerzitet Singidunum dobio je sertifikat o pristupanju članstvu u Evropskom Savetu za Poslovnu edukaciju, a odluku o pristupanju doneo je odbor direktora tokom prethodne nedelje.Cilj ovog Saveta je da podrži izvrsnost u poslovnoj edukaciji ohrabrujući firme da povećaju praktičnu primenu u nastavi. Organizuju se razni interaktivni forumi koji se bave obrazovnim izazovima koji su prisutni u odnosima između vladinih organizacija, kompanija, industrija i akademskih institucija.

Više informacija možete videti na sajtu: www.ecbe.eu

Univerzitet Singidunum © 2023