117,1777

Predavanja profesorke Magde Antonioli Corigliano

U petak, 30. novembra 2012. godine, profesorka Magda Antonioli Corigliano, direktorka master programa Economia del Turismo na Bocconi Univerzitetu u Milanu, održala je predavanje na temu Tourist District Approach, u okviru master programa Business Systems in Tourism na Univerzitetu Singidunum.

Ovaj program, koji je dobio sertifikat TedQual od strane UNWTO Themis Foundation za najkvalitetnije obrazovne programe u turizmu (među kojima je i Univerzitet Bocconi) studentima su predstavili stalni predstavnik UN u Srbiji, Wiliam Infante, predstavnica UNWTO Vanessa Satur i direktor Departmana za poslediplomske studije i međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum, prof.emeritus Slobodan Unković. Profesorka Magda Antonioli Corigliano je narednog dana održala i predavanje na temu Wine Routes and Taste Paths to Promote Agriculture and Tourism.


 Ovim putem Univerzitet Singidunum je posetio i stalni generalni sekretar Ujedinjenih nacija u Srbiji, gospodin William Infante koji se sastao sa delegacijom Univerziteta na razgovorima o studijskom programu Business Systems in Tourism, akreditovan od strane TedQual. Gospodin Infante je pozdravio master studente na ovom programu i poželeo im srećan početak i rad u okviru programa.


 

 

 


Univerzitet Singidunum © 2023