117,1777

Odbrana doktorske disertacije

Dana 24.03.2007.godine u 16 časova u Rektoratu,magistar Sveta Veselinović braniće doktorsku disertaciju pod nazivom "Liderstvo kao determinanta uspješnih organizacija" pred Komisijom u sastavu:prof. dr Milovan Stanišić, predsednik,
prof. dr Branislav Mašić, član ujedno i mentor,
docent dr Leposava Grubić- Nešić, član
Univerzitet Singidunum © 2023