117,2078

Završetak izgradnje nove zgrade Univerziteta Singidunum

Univerzitet Singidunum je ovih dana u samoj završnici izgradnje i rekonstrukcije nove zgrade u Kumodraškoj 261, koja treba da objedini nastavno-obrazovne procese i stvori bolje uslove za dalje unapređenje kvaliteta kako samog Univerziteta tako i obrazovnog sistema u Srbiji i samim tim doprinese opštem boljitku celokupne društvene zajednice.Ulaz na gornji nivo
Ulaz na donji nivo

Investicija u novu zgradu prestavlja dokaz opredeljenosti Univerziteta da ulaže u kvalitet na svim nivoima, kako bi svojim studentima omogućila što bolje uslove rada, koji zajedno sa savremenim metodama rada i savremenim nastavnim sredstvima treba da ih pripreme za uspešnu budućnost.Hodnici

Nova savremena poslovna zgrada koncipirana je kao moderan univerzitetski objekat, projektovan u skladu sa najsavremenijim trendovima u visokom obrazovanju, poštujući najviše globalne ekološke standarde. Ovo opredeljenje je odraz odgovornog odnosa kako prema zajednici tako i prema studentima, a sve u cilju stvaranja trajne vrednosti koja će doprineti održivom razvoju celokupnog društva.

Završnica poslednje faze rekonstrukcije, podrazumeva završetak fasade, postavljanje elektro i hidro instalacija, završetak unutrašnjih radova i unošenje nastavne opreme u prostorije.

Nova zgrada  ima ukupno 5021m2 od toga:
  • 2317 kvadratnih metara za amfiteatre, slušaonice i elektronske učionice, gde će biti ukupno oko 2500 mesta za studente u amfiteatrima i slušaonicama i 180 mesta u elektronskim učionicama.
  • 580 kvadratnih metara za prostorije namenjene nastavnom osoblju i administraciji.
  • 2124 kvadratna metra namenjena studentima, nastavnom osoblju i zaposlenima, gde se između ostalog nalaze i kuhinja i restoran, sa menzom za studente.
Slušaonica S14

Elektronska učionica E1- za 61 računar

Elektronska učionica E2- za 121 računar

Amfiteatar A11

Univerzitet Singidunum raspolaže sa još:
  • 703 kvadratna metra poslovnog prostora u Danijelovoj 29, Rektorat Univerziteta Singidunum.
  • 6604 kvadratna metra u Danijelovoj 32
  • 2020 kvadratnih metara u Ulici Dušana Popovića 7, na Zvezdari, gde se nalazi Centar za jezike, sa 884 mesta za studente.Univerzitet Singidunum © 2023