117,2078

Uslov za upis u narednu godinu studija

Student stiče pravo upisa na II godinu studija ako su mu ostala dva (2) bilo koja ispita.Student stiče pravo upisa na III godinu studija ako su mu ostala tri (3) bilo koja ispita.
Student stiče pravo upisa na IV godinu studija ako su mu ostala četiri (4) bilo koja ispita.
Student IV godine stiče status apsolventa ukoliko su mu ostala dva (2) ispita i diplomski rad.
Univerzitet Singidunum © 2023