117,1777

Odbrana doktorske disertacije

Dana 25.05.2009.godine u 15:00 časova u S-32, Danijelova 32, mr  Gordana Dobrijević braniće doktorsku disertaciju pod nazivom ''Strategija poslovnog pregovaranja u savremenim organizacijama'' pred Komisijom u sastavu:
 


Prof.dr Milovan Stanišić, predsednik
Prof.dr Branko Maričić, član
Prof.dr Branislav Mašić, mentor i član
 
Odbrane doktorskih disertacija su javnog karaktera.
Univerzitet Singidunum © 2023