117,1777

Iskustvo našeg studenta na master studijama u Španiji

Student Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum, Iva Iković, koja je diplomirala u decembru 2010. godine kod mentora prof. dr Radmile Živković, govori o svom iskustvu za vreme pohađanja master studija u Španiji na španskom jeziku.

Nakon završetka osnovnih akademskih studija, Iva je upisala master studije na Euroaula - Univerzitetu za turizam (Euroaula – Universidad de Tourismo) u Barseloni. Program koji je studirala kombinuje znanja i veštine turizma i marketinga, a zove se “Master of Marketing in Tourism and E-Commerce“. Ovakav tip internacionalnih studija okuplja studente iz Latinske Amerike, Evrope, pa čak i Afrike. Tema njenog master rada je bila ,,Komercijalizacija nautičkog turizma u Crnoj Gori“. Iva je, po sistemu španskih studija, dobila dve master diplome, jednu od Univerziteta Euroaula i jednu od Univerziteta iz Đirone.

 

,,Položila sam približno 20 predmeta, koji su podeljeni u sesije, dok su predavanja i vežbe obavezne. S obzirom da Univerzitet Euroaula nastoji da održi konstantan nivo napretka i prati razvoj svakog studenta izvođenje nastave je u malim grupama od 10 do 15 studenata uz puno interakcije sa profesorima, koji imaju otvorenu komunikaciju sa studentima putem email-a i telefona. Ono što mi se veoma doplao u ovakvom sistemu studiranja je da teoriju nismo učili napamet već smo kroz studiju slučaja sami dolazili do definicija i zaključaka.“, istakla je Iva.

 

Univerzitet Euroaula u svom sastavu studija nudi praksu i zaposlenje svojim studentima uz pomoć platfome i službe koja regrutuje studente. Uprkos brojnim ponudama koje je dobila da ostane i radi u Španiji, Iva se vratila u Beograd da nastavi doktorske studije na Univerzitetu Singidunum i da prenese iskustvo i znanje koje je stekla u inostranstvu svojim kolegama i prijateljima. „Znanja i veštine koje sam stekla na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment predstavljali su odličnu osnovu za nastavak studija. Na Univerzitetu u Španiji sam u pojedinim situacijama sadržaj predmeta znala bolje od svojih kolega, što govori o kvalitetu nastave i studijskih programa na Univerzitetu Singidunum.“

 

Kolege sa Univerziteta Euroaula nazvali su Ivu pravim ambasadorom svoje zemlje zbog toga što je veoma lepo predstavila Srbiju, Beograd i svoj Univerzitet Singidunum. U septembru 2012. godine nekoliko njenih kolega će posetiti Beograd i obići sa Ivom sve o čemu im je ona pričala, pri čemu će ih ugostiti i Univerzitet Singidunum.

 

 

Univerzitet Singidunum © 2023