117,1777

Anketa o kvalitetu predavanja i vežbi

Studenti Univerziteta Singidunum na svojim e-student nalozima mogu videti anketu o kvalitetu predavanja i vežbi za sve predmete koje su pohađali u ovom semestru.

Anketa se posebno popunjava za profesora, a posebno za asistenta na predmetu, tako što student odabere ime predavača u previđenom polju.

Cilj ankete je da Univerzitet unapredi sve što studenti smatraju potrebnim i da održi sve aspekte u realizaciji nastave koje studenti pohvalno ocene.

 

Anketa je dobrovoljna i anonimna.
Univerzitet Singidunum © 2023