117,1777

Disciplinska komisija Univerziteta Singidunum

Disciplinska komisija Univerziteta Singidunum biće održana u četvrtak 14.06.2012. u S-16 u 10:00 časova.Ovim putem obaveštavamo sledeće studente:
- Rašić Dragan Nataša 140634/2010
- Jakšić Goran Anđela 340487/2010
- Sajić Nenad Nikolina 302535/2010
- Milovanović Vladimir Nebojša 300977/2011
- Seferović Žaklina Nenad 340288/2011
- Marković Vlastimir Ana 642/2008
 
da prisustvuju sednici.
Univerzitet Singidunum © 2023