117,1015

Seminar WordPress za učenike iz ETŠ „Nikola Tesla” i Pravno-poslovne škole

U priodu od 14. do 25. maja 2012. godine učenici srednje Elektrotehničke škole „Nikola Tesla” i druga grupa učenika Pravno poslovne škole iz Beograda uspešno su pohadjali seminar iz Word Pressa i Administracije računarskih mreža i baza podataka na Univerzitetu Singidunum.Nakon završetka seminara učenici su dobili sertifikate o odslušanim predavanjima. Obuhvaćene su teme iz Web dizajna, instalacije i virtualizacije servera, bezbednosti računarskih sistema i savremenih sistema za upravljanje bazama podataka. Tokom pohadjanja seminara učenici su se upoznali sa uslovima za studiranje i sa procesom nastave na Univerzitetu Singidunum, a bilu su izuzetno dobro prihvaćeni od strane studenata, asistenata i profesora.

 
Univerzitet Singidunum © 2024