117,0490

Novi studijski program na engleskom jeziku

Dana 15. marta 2012. godine potpisan je Ugovor o akademskoj saradnji između Univerziteta Krems iz Austrije i Univerziteta Singidunum iz Beograda, kojim je dogovorena zajednička realizacija programa trogodišnjih osnovnih akademskih studija na programu Menadžment u turizmu i organizacija slobodnog vremena.

 

 

Ugovor koji su potpisali predsednik Univerziteta Krems prof. dr Hajnc Bojer i rektor Univerziteta Singidunum prof. dr Milovan Stanišić  ima za cilj da doprinese pripremi studenata za međunarodnu karijeru, mobilnosti studenata, podržavanje saradnje između poslovnog sveta i akademske zajednice kao i promovisanje partnerstva između država na nivou univerzitetskog obrazovanja.

 

Nastava akademskog programa, koji će biti realizovan nakon potpisivanja Ugovora, izvodiće se na engleskom jeziku na osnovnim studijama i na master studijskom programu. U realizaciji ovog programa učestvovaće nastavnici oba Univerziteta, a diplomirani studenti će dobili diplomu Univerziteta Krems i Univerziteta Singidunum.

 

 

 

IMC Krems Univerzitet je osnovan 1994. godine i ima zvaničnu akreditaciju Ministarstva obrazovanja i nauke Austrije, a glavni ciljevi samog Univerziteta su primenjena istraživanja u oblasti preduzetništva, turizma i zdravstva. Univerzitet Singidunum je prvi privatni Univerzitet koji je akreditovan prema novom Zakonu o visokom obrazovanju, a svi studijski programi su prilagođeni potrebama poslovnog okruženja. Saradnja sa Univerzitetom Krems je samo nastavak uspešne međunarodne saradnje koju Univerzitet Singidunum ostvaruje sa preko dvadeset visokoškolskih institucija iz Evrope i SAD-a.

 

Samom potpisivanju ugovora prisustvovali su pored predsednika prof. dr Hajnc Bojer i prorektor prof. dr Karl Ensfelne, dr Kristina Juen, direktor Transnacionalnog programa Univerziteta Krems, Wolfgang Wagner, zamenik Ambasadora Austrije, kao i Andreas Haidenthaler, komesar za spoljnu trgovinu Austrije, dok su Univerzitet Singidunum predstavljali pored rektora prof. dr Milovan Stanišić i prof. dr Slobodan Unković, direktor Departmana za poslediplomske studije i međunarodnu saradnju, prof. dr Milan Milosavljević, Direktor departmana za strane studije, prof. dr Branko Kovačević, rektor Univerziteta u Beogradu, kao i docent dr Svetlana Stanišić, direktor projekta.

Univerzitet Singidunum © 2024