117,2078

Evropska Studentska Unija na Univerzitetu Singidunum

U sredu, 29.02.2012. godine, delegacija Evropske Studentske Unije, najvišeg predstavničkog tela studenata u Evropi, posetila je Univerzitet Singidunum u okviru studijske posete Studentskoj konferenciji univerziteta Srbije (SKONUS).Delegacija Evropske Studentske Unije održala je sastanak sa predsedništvom Studentskog parlamenta Univerziteta Singidunum u okviru kojeg su razgovarali o ulozi Studentskog parlamenta Univerziteta Singidunum u sistemu visokog obrazovanja Srbije kao i o odnosu Studentskog parlamenta sa SKONUS-om, čiji je punopravni član.

Studentski parlament Univerziteta Singidunum dobio je značajne pohvale za dosadašnji rad što predstavlja jedan od razloga zašto je izabran za jedan od sastanaka tokom studijske posete.

U okviru studijske posete SKONUS-u, delegacija Evropske Studentske Unije održaće sastanke sa Ministrom prosvete i nauke, predsednikom Konferencije Rektora Univerziteta Srbije, TEMPUS kancelarijom kao i sa ostalim važnim učesnicima u procesu visokog obrazovanja Srbije.

Univerzitet Singidunum © 2023