117,0490

Odbrana doktorske disertacije

Dana 08.12.2010.godine u 15:00 časova, na Univerzitetu Singidunum, Danijelova 32, u svečanoj sali S 32 na trećem spratu,  mr Jelena Gajić braniće doktorsku disertaciju pod nazivom ''Marketing strategija u visokom obrazovanju'' ,  pred Komisijom u sastavu:Prof.dr Slobodan Unković, emeritus, predsednik
Prof.dr Branko Maričić, član
Prof.dr Radmila Živković, mentor i član

Odbrane doktorskih disertacija su javnog karaktera.
Univerzitet Singidunum © 2024