117,1015

Spisak nagrađenih studenata

Univerzitet Singidunum će i u  akademskoj 2015/2016. godini osloboditi plaćanja školarine svoje najbolje studente i to:

  • Ukupno 12 studenata koji su u akademskoj 2014/2015. godini bili I godina na fakultetima integrisanog Univerziteta Singidunum biće oslobođeni plaćanja školarine za II godinu
  • Ukupno 12 studenata koji su u akademskoj 2014/2015. godini bili II godina na fakultetima integrisanog Univerziteta Singidunum biće oslobođeni plaćanja školarine za III godinu
  • Ukupno 12 studenata koji su u akademskoj 2014/2015. godini bili III godina na fakultetima integrisanog Univerziteta Singidunum biće oslobođeni plaćanja školarine za IV godinu
  • Ukupno 12 studenata koji su u akademskoj 2014/2015. godini bili IV godina na fakultetima integrisanog Univerziteta Singidunum biće oslobođeni plaćanja školarine za master studije na Univerzitetu Singidunum.

 

Spisak nagrađenih studenata 2015-2016Kriterijumi za oslobađanje plaćanja školarine su:
1. Broj poena osvojenih na ispitima množi se sa ECTS bodovima ispita
( Na primer: Ukoliko je student osvojio 91 bod (ocena 10) iz predmeta koji nosi 8 ECTS bodova - množi se 91 puta 8 = 728 / ili ukoliko je student osvojio 100 bodova iz predmeta koji nosi 6 ECTS bodova - množi se 100 puta 6 = 600 ).

2. Množenjem broja poena na ispitima i ECTS bodovima ispita i zbirom dobijenih rezultata položenih ispita zaključno sa julskim ispitnim rokom će se formirati lista nagrađenih studenata.

3. Ukoliko bude više studenata sa istim brojem bodova, prednost će imati oni koji su ostvarili veći angažman na promociji Univerziteta Singidunum u akademskoj 2014/2015. godini. Ukoliko i tada bude isti rezltat, nagrada će se podeliti na 2 studenta sa istim brojem bodova.

4. Ukupan broj studenata po godini je 12 sa integrisanog Univerziteta Singidunum
(Poslovni fakultet u Beogradu, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Fakultet za informatiku i računarstvo i Tehnički fakultet)

5. U obračun bodova za dobijanje nagrade ulazi prvobitno dobijena ocena (ne ona nakon poništavanja).


Mail za eventualna pitanja: nagrade@singidunum.ac.rs

Univerzitet Singidunum © 2024