117,2078

Sertifikati Wordpress za studente Krems-a

Studentima koji studiraju po austrijskom programu IMC Univerziteta primenjenih nauka Krems na Univerzitetu Singidunum, dodeljeni su sertifikati za uspešno savladan CMS alat WordPress.

 

Krems Wordpress Sertifikati

 

U okviru predmeta e-Turizam, koji se izučava na III godini studija kod predmetnog nastavnika prof. dr Angeline Njeguš, studenti se obučavaju da koriste savremene web tehnologije u turizmu. Studenti koji su uspešno izradili i odbranili projekat u domenu turizma razvijenog u WordPress-u, stekli su pravo za dobijanje sertifikata.

 

Tokom studija studenti se obučavaju i u radu u Amadeus GDS sistemu, te im se na taj način omogućava da pored diplome fakulteta steknu i dodatne sertifikate koji će im pomoći u budućoj karijeri.

 

Više informacija o programu >> https://singidunum.ac.rs/page/austrian-serbian-tourism-bachelor-programme.

Univerzitet Singidunum © 2023